deutsch

IDEA PROJEKTU

Historyczne krajobrazy kulturowe świadczą o trwających tysiąclecia przeobrażeniach dokonywanych przez człowieka. Ich efektem są bardzo zróżnicowanezasoby natury i kultury ze wszystkich epok stanowiące część dziedzictwa kulturowego. W maju 2014 Unia Europejska uznała dziedzictwo kulturowe za nieodnawialne bogactwo zrównoważonej Europy. Tym samym potwierdzenie zyskał nie tylko wymiar społeczny dziedzictwa kulturowego, ale także jego wartość w odniesieniu do czynników socjoekonomicznych w różnych regionach.

Fakt ten ma niewątpliwe znaczenie dla krajobrazu granicznego pomiędzy Polską a Niemcami, jako że w wyniku II wojny światowej wiele zabytków architektury i przyrody uległo zniszczeniu, niektóre wciąż popadają w ruinę i tylko niewielka liczba zachowałasię w nienaruszonym stanie. Od czasu transforamacji ustrojowej miejscowi działacze, a z czasem także mieszkańcy rozpoznali ich wartość i w wielu miejscach wskutek wyraźnie wyczuwalnych procesów przyswajania dostrzec można pierwsze zmiany.

Kwestii tego, jak pozytywnie wspierać to rosnące lokalne zainteresowanie ochroną dóbr kultury poświęcony jest nasz projekt „Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo kulturowe, które łączy“. Jest to polsko-niemiecki projekt transgraniczny popularyzujący dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży. Jego celem jest przybliżenie szerokiemu odbiorcy historii i dziedzictwa kulturowego w regionie granicznym, umocnienie regionalnej tożsamości kulturowej sąsiadów, a także pokazanie, jak ściśle związane są ze sobą krajobrazy kulturowe po obu stronach granicy. Zakładane w nim powiązanie kilku innych projektów ma się przyczynić do szerokiego oddziaływania na całym obszarze.

W ramach projektu nauczyciele, historycy, konserwatorzy oraz instytucje kulturalne wraz z dziećmi i młodzieżą opracują polsko-niemiecki program edukacji o historii i zabytkach dla dzieci i młodzieży. Program będzie mógł być realizowany w kolejnych miejscach projektu. Jako cel długofalowy przyjmuje się cykliczne projekty, w których kolejne pokolenie mieszkańców oraz miejscowi działacze przy udziale edukatorów różnych specjalności będą mogli się zapoznać z własną kulturą i historią, a poprzez kontakt z zabytkami architektury w swoim otoczeniu będą też mogli rozwinąć i umocnić poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe.

pdfIdea projektuDas Projekt ist gefördert durch:
fwpn

fwpn

fwpn

Schirmherrschaft:

Dr. Barbara Bielinis-Kopeć, Woiwodschaftskonserwatorin Wojewodschaft Lubuskie

fwpn
fwpn