deutsch

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW

z wielką radością możemy poinformować, że udało nam się zdobyć środki na realizację drugiego etapu projektu „Moje? Twoje? Nasze! – dziedzictwo, które łączy“. Już jesienią tego roku przeprowadzimy szkolenie dla nauczycieli i animatorów. Odbędzie się ono w dniach 24-26 października w Neuzelle (Brandenburgia, patrz: www.stift-neuzelle.de). Organizatorami wydarzenia jest Fundacja DOBRO KULTURY i Katedra Ochrony Zabytków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przy współpracy z Rahn-Schule w Neuzelle.

Szkolenie jest pokłosiem spotkania wprowadzającego do projektu, które odbyło się w 2013 r. w Siedlisku (Carolath). Wówczas udało nam się zaprosić do współpracy szeroką grupę nauczycieli i animatorów chętnych do organizacji zajęć z młodzieżą.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli i animatorów. Z jednej strony chcemy przygotować ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z dziedzictwem kulturowym. Z drugiej strony ważnym elementem szkolenia będzie animacja kulturowa w trakcie spotkań polsko-niemieckich. Dodatkowo skupimy się na kompetencjach dzieci i młodzieży, które mogą być wzmacniane podczas udziały w pozaszkolnych projektach dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Założenie klasztorne w Neuzelle doskonale nadaje się do przeprowadzenia tego typu szkoleń. Prowadzone są tam prace konserwatorskie i w wielu miejscach można podpatrzeć, w jaki sposób konserwatorzy wykorzystują tradycyjne techniki i materiały. Oprócz tego, do programu nauczania w szkole, w której odbędzie się szkolenie, wprowadzone zostały zajęcia związane z zabytkami – warto zatem dowiedzieć się, czy przekonanie do tego dyrekcji szkoły było trudnym zadaniem.

Treść i osoby prowadzące:

Część szkolenia dotyczącą zajęć związanych z zabytkami poprowadzi Dorothee Schmidt-Breitung. Jako dyplomowany konserwator od wielu lat zajmuje się ona tematem upowszechniania dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności dydaktyczne doskonali również w szkole w Neuzelle, gdzie pracuje jako nauczyciel sztuki.

Warsztaty związane z animacją kulturową podczas spotkań polsko-niemieckich poprowadzą przedstawiciele Fundacji DOBRO KULTURY.

Ponadto animatorzy powinni pozyskać świadomość historycznej specyfiki pogranicza polsko-niemieckiego, a więc zdobyć wiedzę o dramatycznych przemianach i zwrotach w historii tych ziem, które ostatecznie stanowią o wyjątkowości całego regionu. Zajęcia poświęcone tej problematyce poprowadzi dr Joanna Drejer z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.


pdfZaproszenie

pdfZgłoszenie

 Das Projekt ist gefördert durch:
fwpn

fwpn

fwpn

Schirmherrschaft:

Dr. Barbara Bielinis-Kopeć, Woiwodschaftskonserwatorin Wojewodschaft Lubuskie

fwpn
fwpn